Vanhempainyhdistyksen TOP 5 kysymykset: Tilat

Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistys on kerännyt huoltajien kysymyksiä Sanomalan opetuspistettä koskien. Tässä juttusarjassa Hämeenkylän koulu vastaa huoltajien ja oppilaiden kysymyksiin. Lisää kysymyksiä voi esittää Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistyksen Facebook-sivun kautta.

Miten Sanomalan väistötiloissa varmistetaan, että tilat ovat terveet?
Sanomalan sisäilman laatua tarkkaillaan kolmessa rakennusurakan vaiheessa. Ilmanlaatua on mitattu ennen nyt käynissä olevia muutostöitä, sitä tarkkaillaan muutostöiden aikana ja mittauksia suoritetaan myös muutostöiden valmistuttua.

Pehmeäpintaisia kalusteita, oppikirjoja eikä muuta paperitavaraa siirretä Hämeenkylän koulun vanhasta koulurakennuksesta Sanomalan opetuspisteeseen. Tällä tavoin mahdollisten mikrobien tai muiden terveydelle haitallisten aineiden kulkeutuminen Sanomalaan estetään.

Miten Sanomalan väistötiloissa, erityisesti suurilla oppimisalueilla, varmistetaan ilmanvaihdon riittävyys?
Rakennusvaiheessa varmistetaan, että ilmamäärät kaikissa tiloissa täyttävät oppimistiloille määritellyt rajat. Sanomalan rakennus on suunniteltu avokonttoreiksi, opetustiloja rajaavien seinien ja katon väliin jätetään tillaa, jotta ilmanvaihto toimii asianmukaisella tavalla.

Onko tiloissa luonnonvaloa?
Arkkitehti on suunnitellut oppimisalueiden ja -tilojen sijoittelut Sanomalaan siten, että kaikkiin tiloihin saadaan myös luonnonvaloa. Väliseinissä on hyödynnetty myös lasiseiniä, joiden avulla luonnonvaloa saadaan myös aulatiloihin.

Kuinka monelle oppilaalle väistötila on mitoitettu?
Sanomalan oppimistiloissa mahtuu hyvin opiskelemaan ensi syksynä yläkoululuokilla opiskelevat n. 450 oppilasta.

Millä tavalla uusissa Sanomalan väistötiloissa ehkäistään desibelin nousu isoissa luokkatiloissa?
Äänimaailman hallinta avoimissa oppimistiloissa on ollut keskeisenä suunnittelua ohjaavana tekijänä. Oppimistilojen lattioilla on akustoiva lattiamateriaali, joka vaikuttaa tilan akustiikkaan merkittävästi. Sanomalan oppimistilojen kalustuksessa on huomioitu myös äänimaailman haasteet, kalustuskilpailutuksen pisteytyksessä otettiin huomioon kalusteiden akustiset ominaisuudet.

Mitä tarkoittaa kengättömyys?
Sanomalan opetuspiste on kengätön koulu. Oppilaat riisuvat ulkojalkineensa pääaulassa, ja jättävät ne kenkähyllyihin tai vievät oppilaskaappiinsa. Osassa tiloista oppilaat käyttävät sisäkenkiä. Henkilökunta ja vierailijat voivat käyttää sisäkenkiä koulurakennuksessa, ulkokengät jätetään aulaan tai tuodaan opettajain huoneeseen. Kengättömyydellä luodaan mukavuutta ja viihtyvyyttä sekä saadaan uudet tilat ja kalusteet säilytettyä pidempään hyväkuntoisina.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s