Mikä ihmeen Sanomala?

Hämeenkylän koulun 7. – 9. vuosiluokkien väistötilat lukuvuosille 2017-2020 rakennetaan Sanomalaan. Vantaan kaupunki vuokraa Sanoma Oy:ltä kuusi kerrosta toimistotiloja, jotka muutetaan uuden oppimiskäsityksen mukaisiksi oppimisympäristöiksi.

Sanomalaan muuton myötä Hämeenkylän koulu ottaa askeleen kohti pedagogista muutosta. Opetussuunnitelman uudistuessa tavoitellaan tulevaisuudessa tarpeellisten tietojen ja taitojen hallintaa sekä oppimisen mielenkiinnon ja motivaation lisäämistä. Yhteisen oppimisen ja monimuotoisten oppimisympäristöjen avulla nämä tavoitteet saavutetaan.

Yhteinen oppiminen tarkoittaa usean oppilasryhmän yhdistämistä laajemmaksi kokonaisuudeksi. Oppilaat muodostavat 2 – 3 perinteisen koululuokan kokoisia oppilasryhmiä matematiikassa, äidinkielessä, kieliopinnoissa sekä osassa reaaliaineita. Oppilasryhmiä kokoontuu opettamaan 3 – 4 opettajaa, jotka suunnittelevat ja toteuttavat oppitunnit yhdessä. Yhteinen oppiminen on siis yhteinen haaste niin opettajille kuin oppilaillekin. Oppilasryhmien yhdistäminen mahdollistaa pedagogisesti järkevämmät ryhmäjaot esimerkiksi oppilaiden tavoitteiden tai harrastuneisuuden mukaisesti. Yksilöllinen oppiminen, jossa oppilas etenee valitsemissaan tavoitteissa hänelle parhaiten sopivalla tahdilla, on mahdollista yhteisen oppimisen avulla.

Sanomalan monimuotoinen oppimisympäristö muodostuu oppimisalueista, oppimistiloista ja oppimishuoneista. Perinteisiä luokkahuoneita pulpettijonoineen Sanomalaan ei rakenneta. Sanomalan oppimisympäristö tulee mahdollistamaan oppimisen viihtyisissä tiloissa ja kalusteissa. Oppimistilat ovat kooltaan yhden opettajan ja oppilasryhmän tarpeisiin sopivia. Fysiikan ja kemian opetuksella rakennetaan nykyaikaiset laboratoriotilat, joita hyödyntävät myös biologian ryhmät joustavasti. Taito- ja taideaineiden opetukseen varataan aineiden vaatimat erityistilat. Lisäksi Sanomalan pihaan nousee liikuntahalli, jossa myös koulun yhteiset tapahtumat järjestetään. Oppimisalueiden sisällä on erillisiä oppimishuoneita, joihin muutama oppilas kerrallaan pääsee rauhassa opiskelemaan erityisopettajan tuella. Oppimishuoneita käytetään koulupäivän aikana joustavasti, itsenäiseen työskentelyyn pystyvä oppilasjoukko voi välillä opiskella omassa rauhassaan.

Oppimisalueet toimivat opetustuntien ulkopuolella välituntikäytössä, tavoitteena on tarjota viihtyisä ja aktivoiva ympäristö myös välitunneiksi. Osa oppimisalueista varataan hiljaiseen välituntikäyttöön, joissa voi rauhoittua päivän aikana. Oppimisalueiden käyttö koulupäivän jälkeen on myös mahdollista, koulun kerhot hyödyntävät oppimisalueita ja oppilaat voivat jäädä keskenään opiskelemaan oppimisalueille koulupäivänsä jälkeen.

Tässä blogissa seurataan Hämeenkylän Sanomalan opetuspisteen valmistumista sekä vastataan oppilaiden ja huoltajien esittämiin kysymyksiin. Haluamme ottaa yhteisen ja turvallisen askeleen kanssasi kohti uutta ja parempaa oppimista, eilisen oppeja unohtamatta.

Tervetuloa mukaan!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s